Làm Đẹp

Sort:
Born to Bio
Born to Bio là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ của tập đoàn PLANETE BLEUE của Pháp.Được thuyết phục rằng vẻ đẹp vẫn có thể đi song hành với sự tôn trọng môi trường, hệ sinh thái, Planete Bleue đã cho ra đời thương hiệu BORN TO BIO từ năm 2008..(Xem thêm thông tin)
Bio Seasons 
Bio Seasons là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ của tập đoàn PLANETE BLEUE của Pháp. Được thuyết phục rằng vẻ đẹp vẫn có thể đi song hành với sự tôn trọng môi trường, hệ sinh thái, Planete Bleue đã cho ra đời thương hiệu Bio Season từ năm 2011.(Xem thêm thông tin)