Phan Nguyen Import-Export and Trade Investment Co., Ltd

Call us now

(+84)246 664 0446

Kivinat là nhãn hiệu nước sốt và giấm táo nổi tiếng thuộc thương hiệu Markal. Các sản phẩm Kivinat hiện Leaf đang phân phối, bao gồm
- Sốt mù tạt hữu cơ Kivinat
- Giấm táo hữu cơ Kivinat
 

Kivinat

popup

Quantity:

Total money: