Tiêu chuẩn USDA Organic


Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ quy định tiêu chuẩn cho mỗi cơ sở sản xuất hay chế biến kinh doanh các sản phẩm hữu cơ tại Mỹ.